dijous, 27 de novembre de 2014

El Diccionari Català Balear i Francesc de Borja Moll

http://dcvb.iecat.net/
FRANCESC DE BORJA MOLL


En Francesc de Borja Moll va néixer a Ciutadella el 10 d'octubre
de l'any 1903.Va ser una persona important en el món de la llengua i la
cultura catalanes. Entre altres coses, és l'autor, juntament amb mossèn Alcover, del dcvb, Diccionari Català Valencià Balear, que és un immens recull de les paraules que es diuen en els territoris de parla catalana.
La tasca de creació va durar molt de temps, es va publicar al 1963. També és conegut amb el nom d'Alcover Moll.

Avui en dia el podem consultar per internet  http://dcvb.iecat.net/
ENRIC MORLÀ I VÍCTOR FLORIT 1rB


dijous, 6 de novembre de 2014

EL NOM

Clementina em dic,
Clementina em deia.
Altres temps jo fui
un xic temorega:
el nom m’era llarg
igual que una queixa
i em punyia el cor
quan les amiguetes
per fer-me enutjar,
molts cops me’l retreien:
“Quin nom més bonic!
-deia alguna d’elles- ,   
Però no t’escau:
és nom de princesa.”
“Ai,quin nom més estrany”,
moltes altres feien;
i jo al fons del tot
sentia l’enveja
dels seus noms tan clars
de Maria o Pepa.

Clementina em dic,
Clementina em deia.

Però un any s’enfuig
i un altre any governa.
Aquell nom que abans
féu ma timidesa
i es tornà després
una dolça fressa
sobre el llavi nu
-jo mateixa el deia- ,
ara m’és honor
i m’és meravella.
Cap nom no és tan bell
damunt de la terra
com el que l’amat
em canta a l’orella,
i entra en els recers
de l’ànima meva
i em puja al cervell
i em clou les parpelles.
Del cel de l’amor
tombava una estrella...
Ara el nom em lluu
damunt de la testa
Clementina em dic,
Clementina em deia.

Clementina Arderiu


1. Per què no li agradava el nom?
2. Quins noms preferia?
3. Per què ha canviat d'opinió?
4. T'ha passat una experiència similar?

dilluns, 19 de desembre de 2011